ถ้าระบบไม่พาไปยังหน้าโปรแกรมจัดการแข่งขัน ให้ click ที่ link นี้ครับ : Competition